GIÁ SỐC CUỐI TUẦN

Giá: 1,234,567 đ
Giá: 1,111,111 đ
Giá: 1,000,000 đ
Giá: 555,555 đ
Giá: 650,000 đ
Giá: 100,000 đ
Giá: 36,000,000 đ
Giá: 16,000,000 đ
Giá: 1,234,567 đ
Giá: 6,000,000 đ
Giá: 1,000,000 đ
Giá: 1,500,000 đ
Giá: 1,234,567 đ
Giá: 1,111,111 đ
Giá: 1,000,000 đ
Giá: 555,555 đ
Giá: 650,000 đ
Giá: 100,000 đ
Giá: 36,000,000 đ
Giá: 16,000,000 đ
Giá: 1,234,567 đ
Giá: 6,000,000 đ
Giá: 1,000,000 đ
Giá: 1,500,000 đ
Giá: 1,234,567 đ
Giá: 1,111,111 đ
Giá: 1,000,000 đ
Giá: 555,555 đ
Giá: 650,000 đ
Giá: 100,000 đ
Giá: 36,000,000 đ
Giá: 16,000,000 đ
Giá: 1,234,567 đ
Giá: 6,000,000 đ
Giá: 1,000,000 đ
Giá: 1,500,000 đ
Giá: 1,234,567 đ
Giá: 1,111,111 đ
Giá: 1,000,000 đ
Giá: 555,555 đ
Giá: 650,000 đ
Giá: 100,000 đ
Giá: 36,000,000 đ
Giá: 16,000,000 đ
Giá: 1,234,567 đ
Giá: 6,000,000 đ
Giá: 1,000,000 đ
Giá: 1,500,000 đ
Giá: 1,234,567 đ
Giá: 1,111,111 đ
Giá: 1,000,000 đ
Giá: 555,555 đ
Giá: 650,000 đ
Giá: 100,000 đ
Giá: 36,000,000 đ
Giá: 16,000,000 đ
Giá: 1,234,567 đ
Giá: 6,000,000 đ
Giá: 1,000,000 đ
Giá: 1,500,000 đ
Giá: 1,234,567 đ
Giá: 1,111,111 đ
Giá: 1,000,000 đ
Giá: 555,555 đ
Giá: 650,000 đ
Giá: 100,000 đ
Giá: 36,000,000 đ
Giá: 16,000,000 đ
Giá: 1,234,567 đ
Giá: 6,000,000 đ
Giá: 1,000,000 đ
Giá: 1,500,000 đ

Mainboard – Bo mạch chủ

Xem tất cả +

Giá: 1,234,567 đ
Giá: 1,111,111 đ
Giá: 1,000,000 đ
Giá: 555,555 đ
Giá: 650,000 đ
Giá: 100,000 đ
Giá: 36,000,000 đ
Giá: 16,000,000 đ
Giá: 1,234,567 đ
Giá: 6,000,000 đ
Giá: 1,000,000 đ
Giá: 1,500,000 đ
Giá: 2,500,000 đ
Giá: 350,000 đ
Giá: 1,500,000 đ
Giá: 10,000,001 đ
Giảm giá!
Giá: 12,600,000 đ 11,600,000 đ

CPU – Bộ vi xử lý

Xem tất cả +

Giá: 1,234,567 đ
Giá: 1,111,111 đ
Giá: 1,000,000 đ
Giá: 555,555 đ
Giá: 650,000 đ
Giá: 100,000 đ
Giá: 36,000,000 đ
Giá: 16,000,000 đ
Giá: 1,234,567 đ
Giá: 6,000,000 đ
Giá: 1,000,000 đ
Giá: 1,500,000 đ
Giá: 2,500,000 đ
Giá: 350,000 đ
Giá: 1,500,000 đ
Giá: 10,000,001 đ
Giảm giá!
Giá: 12,600,000 đ 11,600,000 đ

VGA – Card màn hình

Xem tất cả +

Giá: 1,234,567 đ
Giá: 1,111,111 đ
Giá: 1,000,000 đ
Giá: 555,555 đ
Giá: 650,000 đ
Giá: 100,000 đ
Giá: 36,000,000 đ
Giá: 16,000,000 đ
Giá: 1,234,567 đ
Giá: 6,000,000 đ
Giá: 1,000,000 đ
Giá: 1,500,000 đ
Giá: 2,500,000 đ
Giá: 350,000 đ
Giá: 1,500,000 đ
Giá: 10,000,001 đ
Giảm giá!
Giá: 12,600,000 đ 11,600,000 đ
Giá: 1,234,567 đ
Giá: 1,111,111 đ
Giá: 1,000,000 đ
Giá: 555,555 đ
Giá: 650,000 đ
Giá: 100,000 đ
Giá: 36,000,000 đ
Giá: 16,000,000 đ
Giá: 1,234,567 đ
Giá: 6,000,000 đ
Giá: 1,000,000 đ
Giá: 1,500,000 đ
Giá: 2,500,000 đ
Giá: 350,000 đ
Giá: 1,500,000 đ
Giá: 10,000,001 đ
Giảm giá!
Giá: 12,600,000 đ 11,600,000 đ


  FANPAGE

  YOUTUBE

  Top PC bán chạy

  Giá: 1,234,567 đ
  Giá: 1,111,111 đ
  Giá: 1,000,000 đ
  Giá: 555,555 đ
  Giá: 650,000 đ
  Giá: 100,000 đ
  Giá: 36,000,000 đ
  Giá: 16,000,000 đ

  PC GAMING

  Giá: 1,234,567 đ
  Giá: 1,111,111 đ
  Giá: 1,000,000 đ
  Giá: 555,555 đ
  Giá: 650,000 đ
  Giá: 100,000 đ
  Giá: 36,000,000 đ
  Giá: 16,000,000 đ

  CPU

  Giá: 1,234,567 đ
  Giảm giá!
  Giá: 3,290,000 đ 2,999,000 đ

  STREAM

  Giá: 1,234,567 đ
  Giá: 1,111,111 đ
  Giá: 1,000,000 đ
  Giá: 555,555 đ
  Giá: 650,000 đ
  Giá: 100,000 đ
  Giá: 36,000,000 đ
  Giá: 16,000,000 đ